Célok, feladatok

A projekt célja, célcsoportja, feladatterve

Projektünk célja a kompetenciaközpontú oktatás bevezetése és hosszú távú, hatékony folytatása.

Hogy erre iskolánk teljes mértékben, - iskolaszervezeti és módszertani oldalról is - alkalmassá váljon, célunk, hogy az iskolavezetőség egy tagja és iskolánk 8 pedagógusa továbbképzéseken vegyen részt.

A továbbképzett pedagógusok a megszerzett kompetenciákat átadják a nevelőtestület többi tagjának is. Szándékaink szerint erre belső továbbképzéseken kerül sor.

Közben megkezdjük pedagógiai programunk korszerűsítését, helyi tantervünk átalakítását.
Projektünk első szakaszában célunk a helyi tantervi adaptáció a 9.a, 9.b, 10.a és 10.b osztályokra vonatkozó végrehajtása. Az adaptációs tevékenység, valamint a külső, és az azt követő belső továbbképzések eredményeképpen pedagógusaink jelentős része képessé válik a kompetenciaközpontú oktatás elkezdésére.

Mint említettük, célunk, hogy iskolánkban hosszú távon biztosítva legyen az új, korszerű tartalmak és módszertanok, a digitális kultúra eszközrendszerének következetes alkalmazása. Ezért a projekt befejezésére el kívánjuk érni a pedagógiai program, a nevelési program teljes megújítását, átalakítását, a kompetenciaközpontú oktatási modulok helyi tantervbe való adaptálását.

Elhatároztuk, hogy az adaptációs tevékenység a nevelőtestület közös munkája lesz. Eközben nyílik ugyanis lehetősége mindenkinek arra, hogy a pedagógusok ismételten áttanulmányozzák a kompetenciaközpontú oktatás elméletét és gyakorlati lehetőségeit. Így valamennyien felkészülten, pozitív attitűddel felvértezettek lehetnek a program eredményes alkalmazására.

Amikor megjelöltük projektünk célcsoportját, elsősorban gyakorlatias szempontok vezéreltek minket. Ilyen szempont volt, hogy a továbbképzésen részt vevő nevelők az első továbbképzések elvégzése után képesek legyenek a 9.a, 9.b, 10.a és 10.b osztályok helyi tantervének átalakítására, a programcsomagok adaptációjára, a pedagógiai program modernizációjának elkezdésére.

A gimnázium pályázattal kapcsolatos szakmai feladatterve a projekt időtartamára:

A 2009/10-es tanévben két tanulócsoportban "Szövegértés-szövegalkotás" kulcskompetencia területen, két tanulócsoportban a "Matematika" kulcskompetencia területen, négy tanulócsoportban az "Idegen nyelvi" kulcskompetencia területen angol és német nyelvből kompetencia alapú oktatási programcsomag kerül bevezetésre. Az oktatási programok alkalmazása során újszerű tanulásszervezési eljárások (projekt, témahét) alkalmazására is sor kerül.

A programba bevett tanulócsoportok implementációban érintett tanóráinak 25 %-a IKT-eszközzel támogatott tanóraként valósul meg.

Pályázatok

Nemzeti Tehetség Program