INNOVÁCIÓk

1. A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSA

2. HÁROM HETET MEGHALADÓ PROJEKT - UNIFORM BIBÓ (UBI)

3. PROGRAMTERV A „JÁTÉKOS TUDOMÁNY, TUDOMÁNYOS JÁTÉKOK” címet viselő témahétről

4. TANMENET - TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI MŰVELTSÉGTERÜLETKÉNT AZ IRODALOM ÉS A MAGYAR NYELV TANTÁRGYAK EGYBEDOLGOZÁSÁRA

5. A MODULÁRIS OKTATÁS BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI SZÖVEGÉRTÉS- SZÖVEGALKOTÁS KOMPETENCIA TERÜLETÉN

6. A BIBÓ ISTVÁN AGSZ ÖNÁLLÓ HELYI INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓJA

Implementáció

 • szövegértés-szövegalkotási
 • matematikai-logikai
 • idegen nyelv (angol, német)

Intézményünkben a kompetencia alapú oktatás 2009 szeptemberétől 3 kompetenciaterületen (szövegértés/szövegalkotás, matematika és idegen nyelv) került bevezetésre 8 tanulócsoportban, 7 megvalósító pedagógus közreműködésével.

 

 • Szülők/tanulók tájékoztatása (SZM-ülés, szülői értekezlet, nyílt napok, DÖK-ülés, osztályfőnöki órák)
 • Tantestületi felkészítő nap
 • IKT eszközök beszerzése
  Taneszközök, irodaszerek
 • Kompetenciaközpontú programcsomagok alkalmazása
 • IKT-s órák
 • Új tanulásszervezési eljárások alkalmazása
 • Weblap készítés: http://www.biboi-heviz.sulinet.hu/

Témahét lebonyolítása

2010 április 20.

 • Tantárgytömbösítés
  • angol nyelv
  • német nyelv

A tantárgytömbösítés 2 bevont csoportban idegen nyelvi kompetenciaterületen valósul meg.

 • Képzések

A továbbképzések 2009. november végén kezdődtek.

 • Új tanulásszervezési eljárások alkalmazása (7*30 óra)
 • Változásmenedzsment, projektmenedzsment (2*30 óra)
 • Új oktatásszervezés az intézményben (2*30 óra)
 • A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek együttnevelésére felkészítő (2*60 óra)
 • Idegen nyelvi programcsomagok alkalmazása - angol, német (5*30)
 • a kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása - szövegértés-szövegalkotás programcsomag a 9-12 évfolyamon (2*30 óra)
 • a kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása - matematika,
  programcsomag a 9-12 évfolyamon (2*30 óra)

Pályázatok

Nemzeti Tehetség Program