Tevékenységek

A projekt szakaszai

 • Projekt indítása, kapcsolatfelvétel, tájékoztatás
 • Kompetenciaközpontú előkészítő továbbképzések
 • IKT alapú felkészítő képzések
 • IKT eszközök beszerzése
 • Implementáció elindítása a 9/10. osztályban
 • Módszertani továbbképzések
 • Pedagógiai program felülvizsgálata, korszerűsítése
 • Pedagógiai program elfogadása és jóváhagyása
 • Implementáció értékelése, tájékoztatás
 • Eredmények értékelése, tájékoztatás
 • Projekt zárása

Kötelező tevékenységek

 • Tantestületi felkészítő nap: 2009. szeptember 30.
 • Tantárgytömbösített oktatás: 2 x 5 óra
  Élő idegen nyelv (angol): Cseke Júlia
  Élő idegen nyelv (német): .Elekes Lívia
 • Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása
  Szövegértés és szövegalkotás: Cséby Zoltánné, Podhradszkyné Keserű Tímea
 • Háromhetes projekt megszervezése: angol nyelv, Cseke Júlia
 • Egyhetes témahét megszervezése:
  Környezeti- és egészségnevelés témahét:
  Föld Napja: Fraller Csaba
 • Moduláris oktatási program: Szövegértés, szövegalkotás, Cséby Zoltánné

Pályázatok

Nemzeti Tehetség Program